Wednesday, 25 January 2012

 KASIH SAYANG ALLAH SWT SANGAT LUAS


Daripada Abu Said al-Khudri r.a ,Nabi Saw bersabda bahawa pada zaman dahulu ada seorang lelaki telah membunuh manusia seramai 99 orang. Pda suatu hari, dia ingin bertaubat dan mencari-cari orang yang berilmu di negeri itu yang dapat memberi bimbingan .Dia telah di bawa kepada seorang pendeta , lantas dia menceritakan kejahatannya membunuh 99 orang dan dia bertanya" Adakah taubatku masih di terima?"

Kemudian pendeta itu mengatakan" Tidak, taubatmu tidak akan diterima." Lantas orang itu membunuh pendeta itu tadi. Maka telah genaplah 100 orang tang telah dibunuhnya. Dia terus mencari-cari orang yang paling alim yang lain di negeri itu untuk meminta nasihat. Maka dia pun telah dibawa kepad seorang yang paling alim ( Ahli Ilmu)

Dia telah menceritakan bahawa dia telah membunuh 100 orang , maka apakah masih diterima taubatnya? Orang alim itu pun menjawab " Ya, masih boleh. Siapakah  yang berhak untuk menghalangi seseorang untuk bertaubat? pergilah ke daerah sana kerana penduduknya menyembah Allah Swt . Sembahlah Allah Swt bersama-sama mereka dan janganlah engkau kembali ke kampung halamanmu kerana perkampunganmu adalah daerah hitam ( banyak melakukan maksiat ) ."

Maka orang itu pergi ke tempat tersebut. Apabila sampai di tengah perjalanan , dia pun meninggal dunia. Kemudia malaikat rahmat dan malaikat azab pun bertengkar merebutkan orang itu. Malaikat rahmat membela" Dia pergi ke sana kerana benar-benar ingin bertaubat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuhy hati kepada Allah Swt." Sedang malaikat azab berhujah dengan katanya " Sesungguhnya dia belum pernah membuat kebaikan walaupun sedikit." 

Lantas malaikat lain diutuskan turun oleh Allah Swt dan kedua-dua malaikat itu bersetuju untuk menjadikannya sebagai hakim. Malaikat yang menjadi hakim itu pun berkata ." Ukurlah jarak kedua-dua daerah itu, dan nasibnya di tentukan berdasarkan jarak yang paling hampir." 

Apabila di ukur mereka dapati daerah yang dituju itulah yang paling hampir . Dengan demikian, dia diterima oleh malaikat rahmat.

( Riwayat al-Bukhari,3470; Muslim no,2766)

Pengajaran Kisah:
  1. Seseorang yang mempunyai masalah hendaklah berdamping dengan Ulama agar dapat menyelesaikan masalah.
  2. Orang yang berilmu lebih utama dari ahli ibadah.
  3. Orang yang ingin bertaubat hendaklah mengubah cara hidup dengan menjauhkan diri dari teransang untuk melakukan perbuatan dosa.
  4. Islam menganjurkan kita mencari tempat tinggal yang aman dan kondusif bagi mewujudkan semangat tolong-menolong ke arah kebaikan.
  5. Seseorang yang ditanya namun dia kurang pasti pada jawapannya hendaklah mengatakan Wallahualam.
  6. Jangan sewenang-wenang membuat keputusan pada jawapan yang kurang pasti. 
  7. Allah Swt mengampuni hamba-Nya sesuai dengan niat dan azamnya sekalipun dia belum mampu melaksanakan perbuatan yang diniatkan.- Wallahualam-No comments:

Post a Comment