Tuesday, 24 January 2012

NABI DAN SARANG SEMUT

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw bersabda bahawa seekor semut telah menggigit seorang Nabi. Kemudian Nabi tersebut telah memerintahkan supaya di bakar sarang semut bersama sekalian semut di dalamnya. Maka Allah Swt mewahyukan kepadanya, " Adakah kerana seekor semut yang mengigitmu lalu engkau memusnahkan suatu umat yang sentiasa bertasbih pada Tuhannya?"


(Riwayat al-Bukhari,3219;Muslim,2241;Abu Dawud,5265;Ahmad,2/313;al-Nasaie,7/211;Ibnu Hibban,7/463;al-Baghawi,12/197)


Pengajaran Kisah
  1. Membunuh semut adalah dilarang sebagaimana membunuh haiwan lain melainkan membawa mudarat
  2. Seluruh haiwan sebenarnya bertasbih kepada Allah Swt.
  3. Hukum membakar sarang semut dalam syariat sebelum Nabi Muhammad Saw adalah diperbolehkan sedangkan pada syariat Nabi Muhammad adalah dilarang.
  4. Dosa kejahatan seseorang tidak di bebankan ke atas orang lain.Firman Allah:Maksudnya: Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain (Surah Fathir:18) -Wallahualam-

No comments:

Post a Comment